Kempenklassement Jeugd Categorie 1-4

Categorie Naam Plaats
Meisjes Categorie 2 Lova La Grand 1e
Jongens Categorie 2 Fedde Hendrikx 2e
Jongens Categorie 2 Otto Rongen 3e
Meisjes Categorie 3 Malin Rongen 2e
Jongens Categorie 3 Ryan Hamers 3e
Meisjes Categorie 4 Jules van den Hoogen 1e
Jongens Categorie 4 Niek Noten 3e