Update van de bestuurstafel 17-06-2024

Elke maand zal het bestuur jullie kort informeren over de laatste nieuwtjes van de bestuurstafel.


Financiën
Vanuit de financiën zijn er weinig bijzonderheden te melden. De inkomsten en uitgaven lopen volgens planning. Binnenkort volgt een grote uitgave in verband de aanschaf van een nieuwe bus, die wordt komende week geleverd. Deze uitgave is ook begroot.


Update huisregels
De huisregels waren aan een update toe en zijn vastgesteld door het bestuur. Deze zijn hier terug te vinden.


Sponsoring en kleding
Er zijn al volop gesprekken gevoerd voor de komende sponsorronde 2025-2027. Diverse sponsoren hebben hun toezegging gedaan en de komende periode staan nog enkele gesprekken gepland.
Tegelijkertijd zijn de voorbereidingen gestart voor de nieuwe kleding, wat start met gesprekken voeren met potentiële leveranciers.
Tenslotte is er gebrainstormd over een plan wat ingediend kan worden voor het coöperatief dividend wat de Rabobank beschikbaar stelt.


Evenementen
De evenementen van dit voorjaar (ATB-cross, LJC en GP Bestronics) zijn geëvalueerd met de diverse commissies. Inmiddels zijn ook voorbereidingen voor het Appelflappentocht alweer gestart.


Sportieve afdelingen
Het bestuur is bijgepraat over de ontwikkeling binnen de diverse sportieve afdelingen en het Brabant Development Team. Daarnaast is er een gesprek geweest met alle afdelingscommissies en over een tijdje staat er ook nog een gesprek gepland met onze toerafdeling.


Organisatorisch plan
Het ‘nieuwe’ bestuur heeft zich als doel gesteld om een organisatorisch plan op te stellen voor de vereniging. Denk hierbij aan beleidsonderwerpen als doelstellingen, financiën, sponsoring, organisatie, vrijwilligers etc etc. Een eerste opzet hiervan is aan het bestuur gepresenteerd en wordt nu verder uitgewerkt.


Hopelijk hebben we jullie op deze manier een klein beetje mee kunnen nemen in de ontwikkelingen aan de bestuurstafel. Als er vragen zijn kan er contact opgenomen worden met het verantwoordelijke bestuurslid.