Onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering

Op 20 maart vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van het Snelle Wiel – Bestronics plaats. Tijdens deze avond werden de kampioenen gehuldigd en werd de Theo Kraaijvanger bokaal uitgereikt aan Frank van Hoof, de initiatief nemer van Dak van Netersel. Aanvullend werden de diverse afdelingen toegelicht, nieuwe sponsoren vermeld en het financiële verslag en begroting gepresenteerd.


Afsluitend heeft het bestuur een dringende oproep gedaan aan alle leden van de club: na het aftreden van de voorzitter is het bordje van de overige bestuursleden overvol en is het echt noodzakelijk dat er versterking komt. Weet jij iemand die geschikt is om ons bestuur te versterken? Laat het ons weten, wij gaan graag het gesprek aan.