Bijzondere Algemene Ledenvergadering

UITNODIGING BIJZONDERE ALGEMENE LEDENVERGADERING


DATUM: MAANDAG 18 DECEMBER 2023 OM 19.30 UUR
PLAATS: CLUBHUIS AAN DE LEMELVELDEN TE HAPERT


Beste leden van Snelle Wiel Bestronics,


Wij roepen deze Bijzondere Algemene Ledenvergadering bijeen, omdat het huidige bestuur kandidaten bereid heeft gevonden om ons bestuur te komen versterken. Het nieuwe bestuur wil graag zo snel mogelijk operationeel zijn. Daarom is besloten een Bijzondere Algemene Ledenvergadering uit te schrijven om over hun toetreding te kunnen stemmen. Dit biedt tevens de gelegenheid om na afloop onder het genot van een drankje het jaar af te sluiten en nader kennis te maken met het nieuwe bestuur.


AGENDA:
1. Opening.
2. Voorstellen kandidaat bestuursleden en beoogde bestuursfuncties.
– Jurgen van Limpt, Voorzitter
– Ad Rijkers, Algemene Zaken
– Bart Faes, Jeugd
– Erwin Rijkers, 18+ (elite/beloften, amateurs en toerafdeling)
Mochten er meer kandidaten zijn die een bestuursfunctie willen vervullen dan horen wij dat graag via een e-mail aan secretaris@hetsnellewiel.nl, uiterlijk 4 december 2023.
3. Benoeming kascommissielid.
Beoogd bestuurslid Jurgen van Limpt is kascommissielid. We zoeken een vervanger om de onafhankelijk taak van de kascommissie te kunnen waarborgen.
4. Toelichting structuur bestuur en commissies en vacatures.
5. Sluiting.


Het huidige bestuur is bijzonder verheugd met de kandidaatstelling van deze vier personen. Wij hopen u te mogen verwelkomen op 18 december aanstaande. Een onverhoopte afmelding kan gericht worden aan secretaris@hetsnellewiel.nl.


Hans Bogaars, Jürgen van de Sande, Wilfred Klappe en Regina Cornelis


PS: noteer alvast de reguliere Algemene Ledenvergadering op 26 februari 2024 in uw agenda!