Algemene Ledenvergadering 2021

Gedwongen door de omstandigheden hadden we op 29 Maart 2021 een primeur. De 1e digitale Algemene Ledenvergadering van het Snelle Wiel-Bestronics. Ondanks deze voor de meeste van onze leden niet zo gangbare manier van vergaderen kenden we toch een opkomst van meer dan 40 leden en dat vinden we als bestuur, gelet op de huidige omstandigheden zondermeer geslaagd. We hadden een beperkte agenda

 

 

 

Voor degene die de ALV niet live konden bijwonen hebben we deze opgenomen en deze wordt op een verborgen plekje op Youtube geplaatst. Alle leden waarvan we een mailadres hebben krijgen binnenkort vanuit de vereniging een mail mat daarin de link naar de opgenomen vergadering zodat je deze altijd nog een keertje kan bekijken. Dat we een gezonde en stabiele vereniging zijn weten we allemaal maar het blijkt ook uit de grafiek van de ledenadministratie

Om dat in de toekomst te borgen hebben we de hulp nodig van enkele mensen die de onderstaande vacatures zouden kunnen vervullen

Voor de volgende ALV hopen we jullie weer allemaal persoonlijk te kunnen ontmoeten